Pages

Friday, October 18, 2013

About Us

รับเหมาโหลดยาง และปูยาง


รับเหมาโหลดยาง  มีทีมงานที่พร้อมสำหรับโหลดยางและปูยาง ให้กับบริษัท หรือห้างร้านที่มีเครื่องจักร (แพล้นท์ยาง)พร้อมทำงาน รับเหมาเป็นตันหรือแบต ต้องลงราคากันได้ โดย ผู้ควบคุมการโหลดมีประสบการณ์กว่า 40 ปี และยังสามารถแก้ไขปัญหาถ้าแพล้นเสียได้ หรือจะมีการจ้างสำหรับการติดตั้งแพล้นท์ยางก็สามารถทำได้ รับงานทั่วประเทศไทย

ติดต่อ คุณดำเนิน 084 917 8220 หรือ  085 141 9368


เคยทำงานกับ
บริษัท L.C.C ลิ้มเจริญจำกัด  20  ปี
บริษัท หาญเจริญ   4-5 ปี      
หจก.สุิจินดา 6 ปี
บริษัท บัญชากิจ จำกัด 8 ปี